Thursday, February 11, 2010

PELAN STRATEGIK

PELAN STRATEGIK: PANITIA PERDAGANGAN, EKONOMI ASAS DAN PRINSIP PERAKAUNAN

ISU, MATLAMAT, KPI, TOV & SASARAN

Isu Strategik Matlamat Strategik Indikator Prestasi (KPI) TOV
2008 Sasaran
2009 Sasaran
2010 Sasaran
2011 Sasaran 2012
i) Kualiti Pencapaian Mata Pelajaran PDG, EKO & PA belum mencapai tahap cemerlang.


ii) Guru PDG, EKO & PA belum mencapai tahap kemahiran & motivasi yang cemerlangiii) Sumber Bahan P&P belum di taham yang sistematik dan canggih Meningkatan GPMP dalam peperiksaan SPM 2010

Meningkatkan kemahiran pengajaran & pembelajaran serta tahap motivasi guru


Meningkatkan kemahiran dalam menghasilkan dan menyusun sumber bahan P&P agar mencapai tahap yang sistematik dan canggih GPMP :
PERDAGANGAN
EKONOMI ASAS
PRINSIP PERAKAUNAN

Peratus lulus;
PERDAGANGAN
EKONOMI ASAS
PRINSIP PERAKAUNAN

Peratus mendapat A;
PERDAGANGAN
EKONOMI ASAS l
PRINSIP PERAKAUNAN

- 100% celik ICT
-100 % kepelbagaian kaedah P&P
- 100% kehadiran P&P
- 100% penggubalan & pemeriksaan
-100 % skema jawapan


- 100% sumber ICT
-100 % kepelbagaian kaedah P&P dalam ICT
-100% bahan sumber dikatalog dengan
sistematik
-100% sumber lengkap
4.96
6.52
5.70


100%
96.30% 96.30%
8.7 % 0.00% 18..5%

50% 70% 85% 50% 50%

30%
20%
20%
20%

4.94
6.10
5.60


100%
100%
100%

10%
5%
20%60%
80%
90%
60%
60%


30%
30%

30%
30%

4.92
5.99
5.50


100%
100%
100%

15%
10%
25%80%
90%
95%
80%
80%


50%
50%

50%
50%
4.90
5.97
5.40


100%
100%
100%

20%
15%
30%100%
100%
100%
100%
100%


80%
80%

80%
80%
4.80
5.80
5.30


100%
100%
100%

25%
20%
35%100%
100%
100%
100%
100%


100%
100%

100%
100%


Program Peningkatan Prestasi Pelajar dalam Panitia PEP tahun 2010
Isu Strategik Kualiti Pencapaian Mata Pelajaran PDG, EKO & PA belum mencapai tahap cemerlang.
Matlamat Stratrgik Meningkatan GPMP dalam peperiksaan SPM 2010
Indikator Prestasi (KPI) GPMP SPM 2008/2009

PERDAGANGAN=4.96
EKONOMI ASAS=5.99
PRINSIP PERAKAUNAN=5.70
Objektif / Sasaran GPMP SPM 2010

PERDAGANGAN=4.92
EKONOMI ASAS=6.10
PRINSIP PERAKAUNAN=5.50

Peratus mendapat A;
PERDAGANGAN 15%
EKONOMI ASAS 10%
PRINSIP PERAKAUNAN 25%
Strategik Menjadikan program / tindakan yang dilaksanakan dapat mencapai atau lebih daripada sasaran GPMP yang telah ditetapkan dalam peperiksaan SPM 2010.


BIL Program/Tindakan Huraian Tempoh masa Kos Petunjuk Prestasi(KPI) Tanggungjawab Catatan
1. Pemilihan pelajar tingkatan 5
(Eko, Pdg & PA) Keputusan ujian yang mendapat 50% layak mengambil mata pelajaran tersebut Jan 2010 Tiada 20 orang pelajar mendapat markah 50% Guru Mata Pelajaran Memberi ujian kepada pelajar ting 5
2. Semakan Kerja Bertulis Pelajar I, II, III & IV Guru mata pelajaran diminta menghantar kerja bertulis kepda KP pada tarikh yang telah ditetapkan 13 Mac 2010
13 May 2010
17 July 2010
10 Okt 2010 Tiada 95% pelajar menghantar buku kerja bertulis Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran Guru mata pelajaran diminta menghantar kerja bertulis kepda KP pada tarikh yang telah ditetapkan
3 Kelas Bimbingan Tambahan Mengadakan kelas tambahan pada cuti sekolah atau selepas masa persekolahan Mac - Okt Tiada 95% pelajar mengikuti kelas tambahan yang diadakan Guru Mata Pelajaran Sukatan pelajaran dapat dihabiskan
4 Pertandingan Kuiz Menjawab soalan berbentuk objektif/silang kata Sempena Minggi VOTEK
Jun Tiada 100% pelajar yang mengambil mata pelajaran PDG, EKO & PA mengikuti kuiz Guru Mata Pelajaran Memperkukuhkan pengetahuan pelajar
5 Lawatan sambil belajar Pelajar dan guru akan melawat dan melihat aktiviti di bank, pelabat pos dan LDHN Jun Tiada 30 orang pelajar dan 4 orang guru mengikuti lawatan Ketua Panitia dan KB Mendedahkan pelajar kepada situasi sebenar dan mendapat maklumat


Program Peningkatan Profesionalisme Guru dalam P&P Panitia PEP tahun 2010
Isu Strategik Guru PDG, EKO & PA belum mencapai tahap kemahiran & motivasi yang cemerlang
Matlamat Stratrgik Meningkatkan kemahiran pengajaran & pembelajaran serta tahap motivasi guru
Indikator Prestasi (KPI) - 80% celik ICT
- 90% kepelbagaian kaedah P&P
- 95% kehadiran P&P
- 80% kemahiran penggubalan dan pemeriksaan soalan
- 80% kemahiran menjawab skema jawapan
Objektif / Sasaran - Meningkatkan kemahiran dalam penggunaan ICT
- Menambahkan kepelbagaian kaedah dalam P&P
- Mencapai tahap maksimum kehadiran P&P dalam kelas
- Meningkatkan kemahiran dalam penggubalan dan pemeriksaan soalan peperiksaan berorentasikan SPM sebenar
- Meningkatkan kemahiran dalam skema menjawab soalan SPM sebenar
Strategik Menjadikan program/tindakan yang dilaksanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan keperluan semasa


BIL Program/Tindakan Huraian Tarikh Pelaksanaan Kos Petunjuk Prestasi(KPI) Tanggungjawab Catatan
1. Penyediaan dan melengkapkan Fail Panitia Menyediakan perancangan, carta organisasi Nov 2009 Tiada Sekali setahun Ketua Panitia Fail dapat disediakan lebih awal sebagai persediaan tahun 2010
2. Kemaskini buku rekod rancangan tahunan dan harian Penyemakan rancangan tahunan dan harian Nov 2009 tiada Menghantar buku rekod 100% Guru Mata Pelajaran Dihantar setiap hari jumaat kepada ketua bidang
3. Mesyuarat Panitia
I, II, III & IV Perbincangan KP dengan ahli panitia untuk membuat perancangan aktiviti tahunan serta menulis minit mesyuarat 7 Jan 2010
22 April 2010
29 July 2010
11 Nov 2010 Tiada 4 kali setahun Ketua Panitia Membincangkan isu-isu semasa berdasarkan keperluan
4. Pencerapan
Pemerhatian semasa P & P dan perbincangan dengan guru yang dicerap Jan-Haliney
Feb-Voo Tiada 4 kali mengikut jadual pencerapan sekolah Kp, KB, PK1 dan Pengetua Pencerapan di kelas berdasarkan borang pencerapan
5. Post Mortem Peperiksaan SPM 2009
Ujian 1/excel 1 Sem 1
Ujian II/excel 2 Sem 2
Ujian III Menganalisis, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan serta langkah-langkah penambahbaikan Mac
Jun
Ogos
Okt Tiada 4 kali setahun Guru mata pelajaran Menganalisa keputusan
SPM 2009
Ujian 1/excel 1 Sem 1
Ujian II/excel 2 Sem 2
Ujian III
6. Perjumpaan Perkembangan Perkongsian Idea Dapat berkongsi kemahiran pelbagai pedagogi & ICT Feb(Mingg 3)
April(Mingg 4)
Jun(Minggu 2 )
Jul(Minggu 1)
Sept(Minggu 4)
Tiada 4 kali setahun Ketua Panitia Membincangkan masalah guru dan pelajar
7. Perkembangan staf/krusus luaran Untuk meningkatkan kemahiran ICT, Kepelbagaian P&P, Skema jawapan 4 kali setahun Tiada 10% kemahiran ICT dan kepelbagaian P&P meningkat KP dan KB Mengikuti kursus atau seminar yang dijalankan pihak sekolah mahupun pihak kementerian
Program Peningkatan Sumber dalam P&P Panitia PEP tahun 2010
Isu Strategik Sumber Bahan P&P belum di tahap yang sistematik dan canggih
Matlamat Stratrgik Meningkatkan kemahiran dalam menghasilkan dan menyusun sumber bahan P&P agar mencapai tahap yang sistematik dan canggih
Indikator Prestasi (KPI) - 20% sumber ICT
-20 % kepelbagaian kaedah P&P dalam ICT
-20% bahan sumber dikatalog dengan
sistematik
-20% sumber yang lengkap
Objektif / Sasaran - 50% sumber ICT
-50 % kepelbagaian kaedah P&P dalam ICT
-50% bahan sumber dikatalog dengan
sistematik
-50% sumber lengkap - Meningkatkan kemahiran dalam penggunaan ICT
Strategik Menjadikan program/tindakan yang dilaksanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan keperluan semasa


BIL Program/Tindakan Huraian Tarikh Pelaksanaan Kos Petunjuk Prestasi(KPI) Tanggungjawab Catatan
1. Pertandingan Membuat Folio Peta Minda Menghasilkan peta minda yang padat, ringkas dan menarik Feb Tiada Eko 20 peta minda
PDG 20 peta minda
PA 10 peta minda Guru Mata Pelajaran Memupuk persaingan positif dan meningkatkan ingatan fakta penting
2. Pertandingan membuat paparan ICT pelajar Membuat MsPowerPoint Jan Tiada Eko 20 jenis slaid
PDG 20 jenis slaid
PA 10 jenis slaid Guru Mata Pelajaran Hasil disimpan dalam CD sebagai ABM
3. Mengadakan kelas EKO & PDG dan PA Semua ABM yang berkaitan dapat ditempatkan dalam tempat yang khas Jan-jun 2010 Tiada Kelas 5UTM dapat dihiasi dengan pelbagai ABM KP PEP Ketua Panitia AMB dapat dikumpulkan dengan kemas

No comments:

Post a Comment